Projectes que estan en un procés de Crowdfunding:

Aquests son els projectes que actualment estan oberts en un procés de micromecenatge

Històric de projectes que han estat en un procés de Crowdfunding:

Aquests son els projectes que han estat en un procés de micromecenatge