Producció sonora: Sonorització d’una escena de “Matrix”

Laura Gómez, Edu Membrive, Laura Miñano, Marioma Mompart

  • Títol: Sonorització d’una escena de “Matrix”
  • Assignatura: Producció sonora
  • Curs:
  • Duració: 2’ 58’’
  • Equip tècnic: Laura Gómez, Edu Membrive, Laura Miñano, Marioma Mompart
  • Sinopsi: Disseny sonor d’una escena de “Matrix”