Sonorització d’una escena de “Matrix”

Laura Gómez, Edu Membrive, Laura Miñano, Marioma Mompart

  • Títol: Sonorització d’una escena de “Matrix”
  • Autors/es: Laura Gómez, Edu Membrive, Laura Miñano, Marioma Mompart
  • Assignatura: Producció sonora
  • Curs: 2019-2020
  • Duració: 3 min
  • Sinopsi: Disseny sonor d’una escena de “Matrix”.