L’autoestima sobre mapping i dansa

Laura Tatjé Ramos

  • Títol del treball: L’autoestima sobre mapping i dansa
  • Autor/a del treball: Laura Tatjé Ramos
  • Any: Treball de Final de Grau 2021-2022
  • Duració del clip: 2 min
  • Sinopsi: L’autoestima reflectida sobre el mapping i la dansa a través d’una història representada per una ballarina. L’objectiu de realitzar la postproducció d’un muntatge escènic a partir d’elements com la il·luminació, l’attrezzo, el video mapping, la dansa, etc. amb la intenció d’arribar a produir l’espectacle. S’han dut a terme esbossos, esquemes, escaletes i storyboards per facilitar la producció final, de la que finalment s’ha pogut realitzar un petit tast audiovisual.