El videoclip animat com a suport visual de la música

Adrià Bañuelos Sanchez

  • Títol del treball: El videoclip animat com a suport visual de la música
  • Autor/a del treball: Adrià Bañuelos Sanchez
  • Any: Treball de Final de Grau 2021-2022
  • Duració del clip: 2 min
  • Sinopsi: En el present treball s’ha realitzat un estudi teoricopràctic enfocat en el videoclip animat com a format artístic audiovisual i en les seves aportacions creatives a l’hora d’acompanyar una obra musical. A través de l’anàlisi d’obres existents i de l’estudi de l’animació i del videoclip com a llenguatges audiovisuals, s’han distingit les característiques per concloure que el videoclip animat permet aportar una gran diversitat de recursos artístics per reforçar el missatge d’una cançó. Per finalitzar, en la part pràctica del treball s’ha desenvolupat un producte audiovisual basat en les característiques exposades durant la part teòrica que consisteix en la producció d’un videoclip animat original titulat Así no hay quien viva.