Disseny de so del videojoc “Caverns of Panay”

Ana González, Hector Godall, Àlex Gallega, Franc Llerena

  • Títol: Disseny de so del videojoc Caverns of Panay
  • Autors/es: Ana González, Hector Godall, Àlex Gallega, Franc Llerena
  • Assignatura: Producció sonora
  • Curs: 2016-2017
  • Duració: 7 min
  • Sinopsi: Disseny de so del videojoc “Caverns of Panay”.