Denbora Eskultorea: Desarrollo creativo de un documental

Maria Urgell Poza

  • Títol del treball: Denbora Eskultorea: Desarrollo creativo de un documental
  • Autor/a del treball: Maria Urgell Poza
  • Any: Treball de Final de Grau 2021-2022
  • Sinopsi: Aquest treball realitza la ideació i desenvolupament d’un curtmetratge documental sobre l’artista Juan Gorriti. L’estudi teòric se centra en les formes documentals que fan una representació de l’art i posen en valor l’expressivitat i la mirada subjectiva. En aquests corrents es duu a terme un procés creatiu fora dels esquemes de producció convencionals. L’aprenentatge de la investigació i del procés de creació del projecte suposa la trobada entre el llenguatge audiovisual i l’artístic, on la construcció del film es converteix en un fi en si mateix.