Análisis y reinterepretación del rol de la mujer en la publicidad fotográfica del s. XXI

Marta Morante Morón

 

  • Títol del treball: Análisis y reinterepretación del rol de la mujer en la publicidad fotográfica del s. XXI
  • Autor/a del treball: Marta Morante Morón
  • Any: Treball de Final de Grau 2019-2020
  • Sinopsi: En aquest projecte s’analitza el rol de la dona a la publicitat fotogràfica del segle XX, partint de la base que es tracta d’una publicitat sexista que manté els rols de gènere tradicionals i preestablerts i els opressius cànons de bellesa actuals. Aquesta anàlisi es fa en el marc d’una investigació prèvia del context de la publicitat en relació amb els diferents moviments ideològics del feminisme. Per fer aquest estudi s’escullen 16 fotografies que contenen elements sexistes i, a través de taules d’anàlisi elaborades amb aquesta finalitat, se’n desenvolupen els resultats. Posteriorment, es planteja una proposta artística que reinterpreta 12 de les imatges de les campanyes publicitàries, presentades de manera que la fotografia no contingui el component sexista.