Análisis de arquetipos en princesas Disney y reinterpretación mediante el FanDub

Patricia Lezcano Barragan

  • Títol del treball: Análisis de arquetipos en princesas Disney y reinterpretación mediante el FanDub
  • Autor/a del treball: Patricia Lezcano Barragan
  • Any: Treball de Final de Grau 2021-2022
  • Duració del clip: 1 min i 1 min
  • Sinopsi: En aquest projecte es pretén analitzar els arquetips i rols que apareixen a les pel·lícules de princeses Disney i comprovar si n’hi ha una evolució en el temps. Per poder-ho dur a terme s’analitzaran els personatges principals d’aquests films i se’ls sotmetrà al test de Bechdel per comprovar si hi ha igualtat de gènere. A més, un cop fet l’estudi, es produirà un FanDub per donar una interpretació actualitzada a les escenes clàssiques i per demostrar que mitjançant únicament el canvi de guió i l’enregistrament de veus pot tenir un significat diferent de l’original.