Producció sonora: Sonorització d’una escena de “Transformers”

 

  • Títol: Sonorització d’una escena de “Transformers”
  • Assignatura: Producció Sonora
  • Curs:
  • Duració: 2’ 26’’
  • Equip tècnic:
  • Sinopsi: Disseny sonor d’una escena de “Transformers”