Live in nature: Está en ti

Enric Escuín

 • Títol: “Live in nature”
 • Autor/a: Enric Escuín
 • Assignatura: Realització Audiovisual
 • Curs: 2015-2016
 • Duració: 5 min
 • Equip tècnic:
  • Càmeres: Enric Escuín, Xavier Álvarez, Javier Cañal, Joan Nieto
  • So en directe: Francisco López
  • Postproducció de so en directe: Fredy Freire
  • Postproducció: Enric Escuín
 • Sinopsi: Sèrie de videoclips realitzats amb multicàmera per Enric Escuín.