ESTUDI DE LA NARRATIVA DOCUMENTAL IMPLEMENTAT A “FENOMEN ECORACING”

Pau Padrosa Sala

 

  • Títol del treball: Estudi de la narrativa documental implementat a “Fenomen Ecoracing”
  • Autor/a del treball: Pau Padrosa Sala
  • Any: Treball de Final de Grau 2020-2021
  • Sinopsi: Aquest projecte desenvolupa un estudi de la narrativa documental, per conseqüentment poder-lo implementar a la realització d’un dossier narratiu del documental “Fenomen Ecoracing”. Mitjançant l’estudi executat s’ha reflexionat, analitzat i relacionat diversos conceptes que han propiciat la creació de dos productes finals en forma de “Teaser” i “Dossier Narratiu”. El poder que té l’audiovisual per transmetre històries plenes de valors i la gran importància de la narrativa d’aquestes per crear una empatia amb l’espectador, han estat els causants de l’execució d’aquest treball.